Gofyn am Help

Dydi gofyn am help, dim bwys help am be – boed o’n help i newid bylb, problem efo’r car neu rhywbeth llawer anoddach – ddim yn wendid. Ond mae cyfaddef eich bod angen help gyda’ch iechyd meddwl – gyda’ch ymenydd chi eich hun – yn un o’r pethau anodda. Er fod na gymaint mwy o... Continue Reading →

Advertisements

Ydy tabledi gwrth-iselder wir yn gweithio?

Neithiwr (30/05/2018) wnes i diwnio mewn i wylio rhaglen teledu ar BBC One Wales o’r enw; The Doctor who gave up Drugs, a thopig yr wythnos yma oedd tabledi gwrth-iselder ac os ydynt wir yn gweithio. Mae niferoedd y tabledi gwrth-iselder sydd yn cael ei ddosbarthu ar eu uchaf a dangosir ffynonellau bu cynnydd o 30% yn nifer y tabledi gwrth-iselder a rhoddwyd allan i blant rhwng 6... Continue Reading →

Anhwylder Bwyta

Ers blynyddoedd bellach dwi wedi dioddef o anhwylder bwyta. Mi es i o fod yn ferch ifanc oedd yn mwyhau bywyd (a bwyd!) oedd yn malio dim am fy mhwysau i fod efo obsesiwn mwya efo ymarfer corff, colli pwysau a rheoli faint oeddwn i’n fwyta. I fod yn onest, doeddwn i ddim yn bwyta... Continue Reading →

Gorbryder a pum ffordd i’w leihau.

Gorbryder neu 'anxiety' yn Saesneg yw rhywbeth bydd pawb yn profi rhywbryd yn ei fywyd, ond mae'n effeithio rhai pobl yn waeth nag eraill. Fel arfer, gorbryder yw deimladau o ansicrwydd, ofn neu densiwn ac os ydych yn profi symptomau o gorbryder ar lefelau uwch mae'n gallu cael effaith mawr ar eich bywyd pob dydd.... Continue Reading →

Iselder

Helo pawb! Heddiw rydym am roi cipolwg i chi o sut beth ydi byw efo iselder. Rydym gyda phrofiad personol yn y blog yma ond mae'r cyfranwyr am aros yn anhysbys. Rydym yn gobeithio bydd y postiad yma yn gwella'ch dealltwriaeth o'r cyflwr iechyd meddwl yma neu roi bach o gysur eich bod chi ddim... Continue Reading →

Diwrnodau Pwysig 2018

Haia pawb! Heddiw rydw i wedi ysgrifennu postiad sydd yn cynnwys cyfres o ddiwrnodau, wythnosau a misoedd sydd ymwneud â iechyd meddwl. Mae’r rhain i gyd yn hyrwyddo iechyd meddwl er mwyn torri’r stigma yn 2018. Diwrnod Amser i Siarad, 1 Chwefror 2018  Mae gormod o bobl sydd yn dioddef o iechyd meddwl yn cael... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑