Cymryd rhan yn Wythnos Gwrth-Fwlio

Eleni mae wythnos gwrth-fwlio yn digwydd rhwng y 13eg a’r 17eg o Dachwedd ac fe’i trefnir gan y Anti Bullying Alliance. Mae wythnos gwrth-fwlio yn annog pob plentyn, athro a rhiant i gymryd camau yn erbyn bwlio trwy gydol y flwyddyn. Y thema eleni yw ‘Pawb Yn Wahanol, Pawb Yn Gyfartal.

Nodau wythnos gwrth-fwlio:

  • caniatáu i blant a phobl ifanc ddathlu’r hyn sy’n eu gwneud, ac eraill, yn unigryw
  • helpu plant a phobl ifanc i ddeall pa mor bwysig yw bod pob plentyn yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi yn yr ysgol, yn medru bod eu hunain, heb ofn bwlio
  • annog rhieni a gofalwyr i weithio gyda’u hysgol a siarad â’u plant am fwlio, gwahaniaeth a chydraddoldeb
  • galluogi athrawon i ddathlu’r hyn sy’n gwneud ‘pawb yn wahanol, pawb yn gyfartal’ a dathlu gwahaniaeth a chydraddoldeb. Eu hannog i gymryd camau unigol a chydweithredol i atal bwlio, gan greu amgylcheddau diogel lle gall plant fod eu hunain.

 

Sut gallwch chi gymryd rhan yn wythnos gwrth-fwlio?

  • Gall plant enwebu eu hathro/ aelod o staff ar gyfer y wobr flynyddol ‘Power of Good’
  • lawrlwytho logos swyddogol wythnos gwrth-fwlio 2017 a rhannu ar eich gwefannau a chylchlythyrau
  • Ar wefan Anti Bullying Alliance mae syniadau ac adnoddau defnyddiol am wythnos gwrth-fwlio
  • Arddangos poster swyddogol wythnos wrth-fwlio 2017
  • Rhannwch eich cynlluniau a gweithgareddau wythnos gwrth-fwlio ar-lein (@ABAonline) gan ddefnyddio #AntiBullyingWeek #AllDifferentAllEqual
  • Codi arian ar gyfer gwaith Anti-Bulling Alliance

 

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am wythnos gwrth-fwlio mae dolen i wefan Anti Bulling Alliance isod.

https://www.anti-bullyingalliance.org.uk/

Advertisements

3 thoughts on “Cymryd rhan yn Wythnos Gwrth-Fwlio

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: