Banter neu Bwlio?

fullsizeoutput_1f2

Does dim byd yn bod efo bach o banter, rydyn ni’n deall ac yn cydnabod y term fel rhywbeth sydd yn cael ei gymryd fel jôc a chymryd hwyl ar ben eich gilydd rhwng grŵp o ffrindiau neu frodyr a chwiorydd. Fel arfer mae banter yn ddiniwed ac yn ddoniol, ond weithiau mae yna dueddiad o banter fynd yn rhy bell. Er efallai wnaeth o ddechrau yn hwyliog ac yn gyfeillgar, gall o newid yn sydyn i fod yn gas ac yn dramgwyddus.

Weithiau gall y ‘banter’ bod mor gynnil nid ydych chi’n gwybod ei fod o’n digwydd, boed ei fod yn cael ei wneud o’ch blaen chi neu hyd yn oed os ydych chi’n euog o wneud o i rywun arall. Y peth fwyaf trist yw’r ffaith weithiau mae pobl wir yn cael eu bwlio ond mae’n cael ei guddio gan ddweud dim ond banter ydy o.

Efallai bod y bobl sydd yn gwneud y sylwadau cas yma yn credu eu bod nhw ond yn gwneud jôc, ac nid ydyn nhw am frifo teimladau rhywun, ond mae hyn wedyn yn arwain at y person sydd ar yr ochr derbyn i deimlo fel nid ydynt yn gallu agor lan a dweud bod eu teimladau wedi cael eu brifo ac edrych fel nad ydyn nhw’n gallu cymryd jôc.

Mae pawb wedi derbyn profiadau penodol gwahanol yn eu bywydau, felly mae gan bawb syniad gwahanol o beth y maen nhw’n meddwl sydd yn ofidus.

Er mwyn sicrhau nad ydych chi yn euog o’ch banter yn cael ei weld fel bwlio rhaid ystyried y pethau canlynol….

  • Ydych chi’n gwybod eich ffiniau? – Mae rhaid i chi sicrhau eich bod chi’n cadw’r hiwmor yn ysgafn a sicrhau eich bod chi’n aros yn glir o wneud hwyl am unrhyw beth sydd yn ymwneud ag edrychiad, hîl, anabledd neu rywioldeb rhywun.
  • Pynciau Sensitif – Os ydych yn ymwybodol o ryw ansicrwydd sydd gan rywun peidiwch â thynnu sylw tuag ato. Mae chwerthin ar rywun efo pryder dros fater penodol yn gas ac yn gallu wir effeithio ar rywun, nid ydych chi eisiau cicio rhywun pryd y maen nhw’n lawr.
  • Dim yn ddoniol? Paid â chwerthin – Mae pobl yn dueddol o chwerthin er mwyn  cael gwared tensiwn a llenwi tawelwch anghyfforddus ond nid ydy hyn yn helpu unrhyw un. Os byddwch yn chwerthin byddwch yn  annog mwy o sylwadau cas a bydd y bwlio yn parhau.
  • Paid sefyll a gwylio – Os ydy rhywun yn mynd yn rhy bell, gadewch iddyn nhw wybod . Rhaid sicrhau eich bod chi’n pwyntio allan ymddygiad annerbyniol.
  • Yr un person trwy’r amser? – Ydy’r hwyl yn cael ei wneud ar ben un person yn benodol? Os ydy o mae rhaid i chi sylweddoli bod y person yma yn cael ei benodi neu ei phenodi allan ac mae hyn yn annheg. Bydd hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo fel mae ‘na rywbeth yn bod efo nhw ac yn gallu bwrw eu hunanhyder.
  • Nid ‘Dim ond banter’ yw hi – Jyst achos mae rhywun yn dweud ei fod o ddim ond yn banter, nid ydy hyn yn meddwl ei fod o’n iawn. Sicrhewch eich bod chi’n meddwl cyn siarad, rowch eich hun yn esgidiau rhywun arall a gofyn a byddwch chi yn hapus efo’r sylwad yma. Cofiwch ar ôl i chi ddweud rhywbeth, nid ydych chi’n gallu cymryd fo nôl.
  • Chwerthin efo eich ffrindiau, dim arnyn nhw – Does neb eisiau gwneud i’ch ffrindiau deimlo’n drist ac yn unig felly peidiwch â gadael jôc ddinistrio’r perthynas.

Mae deall y gwahaniaeth rhwng bwlio a banter yn hollbwysig i bawb sylweddoli, bydd gwell dealltwriaeth yn arwain at lai o gamddealltwriaeth, a bydd pobl yn cymryd teimladau pobl eraill mewn i ystyriaeth.

Os ydych chi’n teimlo eich bod chi’n cael eich bwlio maent yn bwysig eich bod chi’n siarad â rhywun amdano, nid ydych chi’n ar ben eich hun, mae yna nifer o bobl sydd eisiau’ch helpu chi.

fullsizeoutput_1f3Rhifau ffôn defnyddiol:

Meic – 080880 23456

National Bullying Helpline – 0845 22 55 787

Child Line – 0800 1111

Relate – 0300 100 1234

 

(Llun Ffôn wedi ddarganfod o – https://openclipart.org/detail/185336/mobile-phone-icon)

(Llun Cartwn wedi ddarganfod o – http://penboyr.j2bloggy.com/Y-Dyfodol-Yn-Ein-Dwylo/bwlio-seibr-2/)

 

One thought on “Banter neu Bwlio?

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: