Torri Lawr y Sgrin

cyber byll

 

Mae’r cynnydd a’r datblygiad o dechnoleg yn broses drawiadol i wylio a bod yn rhan ohoni. Mae’r trawsnewid technoleg sydd wedi digwydd yn yr ychydig ddegawdau diwethaf yn syfrdanol. Mae’n rhywbeth defnyddiol iawn yn ein bywyd, wrth roi ni’r offer i wneud beth bynnag rydym ni eisiau. Hefyd, mae’r dechnoleg wedi trawsfudo dros ond cyfrifiaduron i ffonau symudol ac felly rhoi mynediad i’r we at ein bysedd. Mae hyn wedi profi i fod yn gysyniad rhyfeddol ond gyda hwn mae’n hefyd yn rhoi’r llwyfan i’r ‘keyboard warriors’ ac felly mae’n rhoi cyfle i’r bwlis cael siawns i fod yn anhysbys wrth fwlio. Heddiw, mae bron pob tŷ yn cael cyfrifiadur a mynediad i’r we a bron pop person yn cael ffon symudol. Felly, beth yw seibir bwlio?

 •  Postio sylwadau a lluniau negyddol.
 • Cam-drin ar wal y defnyddiwr.
 • Defnyddio lluniau neu fideos i wneud hwyl i ddefnyddiwr arall.
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i dwyll.
 • Hacio cyfrif neu wneud postiadau yn dwyllodrus fel pe bai un arall yn eu hysgrifennu.

 

Mae llawer iawn o fwlio cyfryngau cymdeithasol yn digwydd ar facebook oherwydd bod cymaint o bobl yno ac mae’r mynediad hawdd i rannu lluniau ac ati. Mae Trydar hefyd yn dod yn lle mawr i gael bwlio oherwydd mae yna fynediad i bopeth rydych yn postio a rhai weithiau mae’n fwy personol ar Drydar. Mae Ask.FM wedi achosi problemau difrifol ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau. Roedd hunanladdiad merch 14-mlwydd-oed yn 2013 yn gysylltiedig â bwlio ar ask.fm. Roedd y perchnogion newydd yn addo i roi’r bwlio i ben neu i gau’r safle yn gyfan gwbl.

Pam ydy e’n mwy hawdd i bwlio ar cyfryngau cymdeithasol? 

Hyd yn oed ydych yn ofalus â gosodiadau preifatrwydd, gall fod yn anodd tynnu’r risg o seibir bwlio yn llwyr. Pan nad yw plant, a llawer o oedolion ar y mater hwnnw, yn siarad â rhywun wyneb yn wyneb, maent yn llai tebygol o deimlo goblygiadau’r hyn y maent yn ei ddweud mewn gwirionedd. Her arall yw y gall fod yn amhosibl dianc. Nid yw plant am gael eu gadael allan o rwydweithio cymdeithasol, felly nid yw bob amser mor syml â dweud “droi i ffwrdd”.

Beth galle chi wneud?

 • Osgoi ymateb i negeseuon o fwli.
 • Gadewch i oedolyn wybod beth sy’n digwydd.
 • Anghyfrydwch unrhyw un sy’n postio swyddi negyddol ac sy’n aflonyddu arnynt.
 • Blociwch unrhyw un sy’n parhau i anfon negeseuon.
 • Adroddwch yr unigolyn i’r wefan cyfryngau cymdeithasol.
 • Cadwch gofnodion am yr ymddygiad ar gyfer prawf, os oes angen.
 • Deall yr effeithiau o seiber bwlio – gall effeithiau bwlio cyfryngau cymdeithasol fod yn fwy cynnil na bwlio corfforol, yn enwedig ar y dechrau ; mae’r cynnydd mewn bwlio ar gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill wedi achosi i achosion o hunanladdiad yn eu harddegau gynyddu’n ddramatig.

 

Nodi Arwyddion Bwlio Cyfryngau Cymdeithasol

 • Tynnu’n ôl oddi wrth deulu a ffrindiau.
 • Newid dramatig mewn arferion cysgu, naill ai’n fwy neu’n llai.
 • Newid dramatig mewn apatite, naill ai’n fwy neu’n llai.
 • Colli diddordeb mewn gweithgareddau yr oeddent unwaith yn angerddol amdanynt.
 • Hunan-niweidio.

 

Y ffaith bod seibr bwilio yn math eithaf newydd o bwlio, mae wedi profi i bod yn un o’r fathau mwayf difrifol. Mae hwn hefyd ddim yn meddwl bod ni methu cael gwared oddi wrth o fe. Ond mae rhaid i ni gweithio gyda’i gilydd. 

 

fullsizeoutput_1f3Os rydych yn poeni am rhywun neu eisiau siarad i rhywun, siarad i ni neu cliciwch ar y linciau yma : 

 

 

Os mae’n hynnod o ddifrifol ffonio 999 nawr. 

One thought on “Torri Lawr y Sgrin

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: